Danışmanlık

Danışmanlık hizmeti, küçük ve orta ölçekli olmak üzere büyük firmalar içinde geçerli olan kesici takımlarda takım sarflarının en aza indirilebilmesi için verilen danışmanlık hizmetidir.

Pirana Kesici Takım olarak firmamız, kurumların üretim proseslerinde kullanılan kesici takımlarının analizlerini gerçekleştirerek takım sarflarını en aza indirmeyi hedefler. Bu sayede hedeflenen üretim maliyetlerine ulaşılabilmeye olanak tanır. Henüz üretimi gerçekleşmemiş proje aşamasında olan ürünler için ise kullanılacak kesici takımların belirlenmesi, danışmanlık hizmetlerimizi kapsamında yer alan hizmet türlerindendir. Firmaların zaman zaman kendi içlerinde gerçekleştirmek zorunda olduğu bir takım analizler için (Performan değerlendirmeler, takım maliyet analizleri, kesici takım uygulama doruluk kontrolü) firmamız danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık hizmeti, firmaların üretim maliyetlerini düşürebilmek ve kaliteyi arttırabilmek adına atmaları gereken adımlar çerçevesinde kesici takım danışmanlık hizmetidir. Pirana Kesici Takım olarak karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri, kesici takımların doğru kullanılmamasından kaynaklanan kesici takım sarflarının fazlalığıdır. Kesici takımların malzemenin yapısına ve sertliğine göre belirlenmesi, uygun kesme değerleri ile kullanılması gerekmektedir.

Malzeme analizleri ve ürün sertlikleri uygun olsa dahi uygun kesme değerleri uygulanmamış üretim proseslerinde takım sarfları arttığı gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda takım kesme hız ve açıları analiz edilmesi ve doğru değerlerin girilerek takım performanslarının gözlemlenmesi yine danışmanlık hizmeti adı altında verdiğimiz hizmetlerdendir.

Danışmanlık hizmetleri çerçevesinde Pirana Kesici Takım olarak öncelikli hedefimiz, iş birliği içinde olduğumuz firmaların maksimum verimlilikte ve minimum sarfiyatta istenilen kalitede üretim gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır. Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren firmamız bu bağlamda bilgi ve birikimini müşterileri ile paylaşarak milli kaynaklarımızı korumayı amaçlamaktadır.