İzlenebilirlik

İzlenebilirlik olası bir hatada veya performans değerlendirmesinde, üretilen bir ürünün yada verilen bir hizmetin geriye dönük olarak belirli tarih veya zaman aralıklarında takibine denir.

İzlenebilirlik, kalite standartlarının ayrılmaz bir parçası olarak üretimin gerçekleşmesinde kullanılan tüm araçlar, aparatlar, prosesler, takımlar ve operatörleri kapsamaktadır. Bu bağlamda Pirana Kesici Takım olarak çalıştığımız tüm firmalarda teminini sağladığımız kesici takımların düzenli olarak izlenebilirliğini sağlayarak performans ve kalite değerlendirmelerine tabi tutmaktayız. Edindiğimiz veriler doğrultusunda birlikte çalıştığımız firmalarda olası bir kalite probleminde sorunun kaynağını kesin ve doğru olarak tespitine yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda bu veriler gerçek saha verileri olarak Pirana Kesici Takımların ar-ge faaliyetlerinin yürütülmesine ışık tutmaktadır.


İzlenebilirliğin Önemi

İzlenebilirliğin sağlanamadı bir üretim sürecinde en büyük sorunların başında, sonradan fark edilen bir hata gerçekleştiğinde, hatanın başlangıç tarihi, hatanın hangi ürünleri kapsadığı ve hataya sebep olan etkenlerin tespiti ve daha da önemlisi hatanın giderilebilmesi için hatanın kaynağının tespit edilememesidir. Üretimi tamamlanıp sevkinin gerçekleştiği ürünlerde ürün takibi ve ayıklanması yapılamamaktadır. Bu bağlamda izlenebilirliğin en önemli faydaları, üretimi kontrol altında tutmak, olası hatalarda sorunun kaynağına ulaşmak, hatanın başlangıç ve bitiş tarihini tespit etmek, hatalı ürünlerin ayıklanabilmesi veya geri çağrılabilmesini sağlamasıdır. Bir diğer önemli etken ise izlenebilirliğin, kalite ve performans değerlendirmelerine yardımcı olabilecek önemli veriler sağlaması olarak nitelendirebiliriz.

Kesici Takımlarda İzlenebilirlik

Pirana kesici takım, çalıştığı tüm firmalarda kullanılan ürünlerinin tamamı için izlenebilirlik sistemi geliştirmiştir. Olası bir kalite şikayetinde, kesici takımın üretim parti adetlerini ve kullanıldığı farklı firmalarda ki verileri analiz ederek kalite problemine neden olan durumun takım kaynaklı olup olmadığının tespitini gerçekleştirmektedir. Pirana olarak kullanılan tüm kesici takımlarımızın performans ve kalite değerlendirmeleri bu veriler doğrultusunda yapılmaktadır.