Projelendirme

Projelendirme, üretimi gerçekleştirilen veya proje aşamasında olan tüm prosesler için kullanılması ön görülen kesici takımların maliyet, süre, adet, kalite ve performans gibi ana başlıkların baz alınarak projelendirmesi ve firmalara seçenekli bir şekilde sunulması hizmetlerinin kapsamaktadır.

Pirana Kesici Takım mevcutta kullanılan veya belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılması gereken yada yeni bir projede kullanılacak kesici takımlara dair projelendirme çalışma faaliyetleri yürütmektedir. Öncelikli çalışma alanı olarak Çorlu - Çerkezköy - Lüleburgaz gibi organazine sanayi bölgelerine projelendirme hizmeti veren Pirana, her geçen gün bünyesine kattığı bayi ağı ile tüm Türkiye'ye hizmet vermektedir. Mevcut durum, projelendirme, sonuç ve raporlandırma olmak üzere tüm projelendirme çalışmalarımızda yapılan çalışmayla ilgili ayrıntılı raporlama sunulmaktadır.


Projelendirmenin önemi

Günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte kesici takımlarda da her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Markalar her geçen gün ürünlerini geliştirerek pazarda pay sahibi olabilmeyi hedeflemektedir. Kesici takımlarda olduğu gibi işletmelerinde sürekli olarak iyileştirme ve hatasızlaştırma faaliyetlerinin yanı sıra üretim zamanları, kalite, maliyet oranları gibi üretim maliyetlerine etki eden faktörler baz alınarak bir takım çalışmalar gerçekleştirmesi rekabet açısından şarttır. Yapılan tüm projelendirme çalışmalarında karşılaşılan en büyük hata, gelişime kapalı olma veya mevcut durumun kötüye ivmelenen bir grafik içerisine gireceğinden duyulan endişe olduğu gözlemlenmektedir. Projelendirmede ki asıl hedef, kaliteden ödün vermeden maliyetlerin en aza indirilmesidir.


Projelendirme çalışması nasıl gerçekleştirilir

Projelendirme çalışması, yapılacak çalışmalara göre farklılıklar göstermektedir;

Çalışan sistemlerde projelendirme

İmalatı gerçekleştirilen ve mevcudiyette çalışan sistemlerde projelendirme çalışmaları, mevcut durumun analiz edilerek yapılacak iyileştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Var ise yapılan hataların tespiti, gerekli görülmesi halinde yapılacak takım değişiklikleri ve bunların işletmeye sağlayacağı faydaların tümünü kapsar.

Yeni projelerde

İmalatı henüz proje aşamasında olan çalışmalarda ise kullanılması hedeflenen proses, aparat ve ürün bağlama şekillerine göre uygun kesici takımların belirlenmesi faaliyetlerini kapsar. Kesici takımların kesme hızı ve açıları hesaplanarak, hedefler dahilinde işletmeye projelendirme çalışmaları gerçekleştirilir.